پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

Poster2_low_resolution

زمان:  20 و 21 شهریور1392

محورهای همایش:
- زمین شناسی اقتصادی
- پترولوژِی( مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)
- اکتشافات ژئو شیمیایی
- اکتشافات ژئو فیزیکی و ذخایر معدنی
- سنجش از دور، GIS و اکتشافات مواد معدنی
- زمین شناسی زیست محیطی
- کانه آرایی
- زمین شناسی و هیدروشیمی

مهلت ثبت نام :31 تیر 1392
مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 1392
سایت همایش: segi.um.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 0511-8804050
آدرس دبیرخانه: مشهد-میدان آزادی-پردیش دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم-
محل برگزاری: مشهد
ایمیل:  segiran88@gmail.com

/ 0 نظر / 33 بازدید