تصاویر ماهواره ای خیره کننده از زمین

کوه های بوگدا در چین. این کوه های مجموعه ای عجیب از  دریاچه های نمکی  و نپه های ماسه ای هستند که یکی از چندین نقطه ای از جهان هستند که در زیر سطح دریا قرار دارد. جزیزه آکپاتوک در ایالت کبک کانادا، این جزیره تنها از طریق هوایی قابل دسترس می باشد. مخروط افکنه در چین، این پدیده زیبا در بین کوه های کنلون و آلتون قرار داشته و در مرز جنوبی صحرای تکلیماکان در استان ژینگ جینگ چین را تشکیل می دهند.

کوه های اطلس: این تصویر نشان دهنده کوههای Anti-Atlas قسمنی از رشته کو های اطلس در جنوب مراکش می باشد. این منطقه یکی از بزرگترین مناطق کانی دار  متنوع جهان می باشد که قسمت بزرگی از آن هنوز دست نخورده است.

کوه برندبرگ (Brandberg): توده ای گرانیتی که در داخل صحرای نامیب در شمال نامبیا نفوذ کرده است

/ 0 نظر / 71 بازدید