زین والدیت (میکای لیتیوم دار) Zinnwaldite

زین والدیت در حقیقت  آلومینو سیلیکات پتاسیم، لیتیوم آهن حاوی هیدروکسید و فلئور می باشد  KLiFeAl(AlSi3)O10(OH,F)2 که به خانواده میکاها متعلق می باشد. بر طبق طبقه بندی انجمن بین المللی کانی شناسی این کانی یک سری است که در  بین پلی لیتونیت (KLi2AlSi4O10(F,OH)2) و سیدروفیلیت (KFe2Al(Al2Si2)O10(F,OH)2 قرار می گیرد و توانایی  تشکیل یک کانی مجزا را ندارد.

زینوالدیت در گرایزن ها، پگماتیت ها و رگه های کوارتزی یافت شده و معمولا با کانی سازی های قلع  مرتبط می باشد. این کانی معمولا با توپاز، کاسیتریت ( اکسید قلع)، ولفرامیت Fe,Mn)WO4، لپیدولیت، اسپدومن، بریل، تورمالین و قلئوریت همراه می باشد.

منبع:‌ Wikipedia

مترجم: زینب آزادبخت 

/ 0 نظر / 170 بازدید