دومین همایش ملی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 دومین همایش ملی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن زمین شناسی ایران و دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در تاریخ 8 و 9 اسفندماه سال 1391 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

محور های همایش:

• آب شناسی
• 
چینه شناسی، دیرینه شناسی و رسوب شناسی
• 
سنگ شناسی و کانی شناسی
• 
زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی
• 
زمین شناسی مهندسی
• 
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
• 
زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
• 
زمین شناسی نفت و منابع انرژی
• 
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
• 
سنجش از دور زمین شناختی
• 
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
• 
افق های نو در زمین شناسی( مخاطرات زمین شناسی، زمین گردشگری، نانو زمین شناسی، گوهرشناسی و زمین شناسی دریایی و ...

مهلت ارسال خلاصه مقالات در 4 الی 5 صفحه : 20 آبان ماه 1391

نظر به تصمیم شورای مرکزی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی و مذاکرات انجام شده با ریاست محترم انجمن زمین شناسی ایران  به منظور تسهیل فرآیند داوری و ارسال مقالات به دبیرخانه همایش ،  داوری مقالات ارسالی در یک مرحله صورت خواهد گرفت. به همین منظور خواهشمند است نسبت به ارسال مقالات به صورت خلاصه ای 4 الی 5 صفحه ای با فرمت مشخص شده در فوق اقدام فرمایید.

داوری نهایی مقالات : 15 بهمن ماه 1391

برگزاری همایش : 8 و 9 اسفندماه 1391

برای اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت همایش مراجعه نمائید.

/ 0 نظر / 28 بازدید