بافت پوئیکیلوبلاستیک (Poikiloblastic texture)

 بافت پوئیکیلوبلاستیک یکی از بافت های مرسوم سنگهای دگرگونیست که در آن کریستال های بزرگ دانه حاوی کریستال ها و یا انکلوزیونهای ریز دانه تر از کانی های متفاوت می باشند. در عکس زیر ، دانه نارنجی رنگ تورمالین و خاکستری فلدسپار پتاسیک حاوی تعداد زیادی بلور کوارتز و موسکویت می باشند.  

در عکس زیر، درشت بلور آندالوزیت بافت پوئیکیلوبلاستیک نشان می دهد. به نحوه فولییشن (جهت یافتگی تقریبی شمالی-جنوبی) اطراف این دانه توجه کنید که نشاندهنده حضور و یا تبلور آندالوزیت قبل از جهت یافتگی می باشد.

مترجم: زینب آزادبخت

منبع: Poikiloblastic texture

/ 0 نظر / 55 بازدید