همایش تخصصى لرزه زمین‌ساخت ایران

زمان: 16-17 اسفندماه 1390    

مکان: دانشگاه تحصیلات تکمیلى علوم‌پایه زنجان

محورهاى همایش: لرزه خیزى، لرزه زمین‌ساخت، دیرینه لرزه‌شناسى، ریخت زمین‌ساخت و نوزمین ساخت

سخنرانان‌ ایرانى: از سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور، دانشگاه تحصیلات تکمیلى علوم پایه زنجان، پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، دانشگاه تهران، سازمان نقشه بردارى کشور، دانشگاه فردوسى مشهد

International Presenter

Pierre and Marie Curie University, France

Montpellier University, France

Chinese Academy of Sciences

National Taiwan University

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز شنبه 13  اسفند ماه 1390

گواهى پایان دوره: بدیهى است که در پایان همایش گواهى معتبرى به شرکت کنندگان ارائه خواهد گردید.

 برای اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت سازمان زمین شناسی کشور مراجعه نمائید.

/ 0 نظر / 41 بازدید