ICP-MS چیست؟

سلام به دوستان عزیز زمین شناس

امیدوارم که خوب و سلامت بوده و اوقات شادی را سپری کنید

همانگونه که میدانید روش های مختلفی در آنالیز نمونه های معدنی و غیر معدنی وجود داشته که هرکدام روش منحصر به فردی را  در شناسایی کانی ها/ عناصر دارند. به عنوان مثال در روش XRD  از  پراش پرتو اشعه ایکس استفاده می شود. شایان ذکر است که هر روش در شناسایی نوع خاصی از کانی ها یا عناصر کاربرد دارد. به عنوان مثال در روش XRD  کانی های موجود شناسایی خواهند شد اما در روش ICP عناصر موجود در نمونه شناسایی خواهند شد. 

مقاله اینبار روش ICP-MS را بطور کاملی شرح داده و کاربردهای آن را شرح می دهد.

دانلود مقاله

منبع: USGS 

/ 0 نظر / 303 بازدید