اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین

امروزه با توجه به پیشرفت علوم و سیستم های کامپیوتری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در زمینه های زمین شناسی، مطالعات زیست محیطی، برق، نفت، گاز ،نظامی، راه و ترابری، بهداشت ،منابع آب و آبخیزداری، کشاورزی، جنگلداری، تعلیم و تربیت، کاربردهای شهری، تجارت، صنعت، سازمانها و ... کاربرد فراوانی پیدا نموده است. از اینرو مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با همکاری موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز برآنست تا با حضور دانشجویان، اساتید و محققین ایران زمین در اولین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در علوم زمین، آخرین دستاوردهای این حوزه را به نمایش گذارد.

محورهای کنفرانس:

  • هوا و اقلیم
  • مجموعه علوم جغرافیایی
  • مجموعه علوم کشاورزی
  • مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست
  • مجموعه علوم زمین شناسی
  • مخاطرات طبیعی
تاریخ های مهم : 
ارسال چکیده مقالات: 1394/06/30 
اعلام پذیرش چکیده: 1394/08/30 
ارسال اصل مقالات: 1394/10/30 
اعلام پذیرش نهایی: 1394/11/30 
تاریخ برگزاری: 24 - 25 و 26 فروردین ماه 1395 - مکان: دانشگاه شیراز

ایمیل info@rsgg2016.com 

وبسایت کنفرانس:: http://www.rsgg2016.com/

 

/ 0 نظر / 101 بازدید