بازالتها و انواع ساختارهای ایجاد شده توسط آنها - قسمت اول

 جریانهای بازالتی ( روی سطحی) به سه دسته تقسیم میشوند:

1- AA (آآ)

 

2-  Pahoehoe (پا هوئه هوئه)

 

3- Blocky (بلاکی یا تجمعی)

 

گدازه های آآ و بلاکی دارای گرانروی زیاد بوده و توانایی جریان کوتاه مدت از منشا را دارا هستند. از طرف دیگر جریان های پا هوئه هوئه دارای گرانروی کمی بوده و میتوانند مسافت زیادی را طی کنند. از جمله ساختارهایی که توسط این جریان ها ایجاد می شوند می توان به تونل ها و دریاچه های لاوا اشاره کرد.

درصورت ورود جریان پا هوئه هوئه  (pahoehoe) به دریا گدازه بالشی، در صورت ورود جریانهای  آآ  (a'a lava flow) مخروطهای ساحلی (مخروطهایی کوچک اندازه که از اجتماع تکه های توفی که در اثر برخورد ماگما با آب حاصل میشوند، ایجادمی شوند)

Pu'u O'o vent of Kilauea Volcano, Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii

در قسمت بعد به معرفی انواع ساختارهای گدازه های بازالتی بر روی سطح زمین خواهم پرداخت.

با آرزوی موفقیت

زینب آزادبخت 

/ 0 نظر / 49 بازدید