پلاژیوکلاز در زیر میکروسکوپ

 پلاژیوکلاز زونه در یک داسیت پورفیری، همانطور که در عکس مشاهده می کنید زون هایی متحد المرکز از سیالات درگیر با بیرفرنژانس های متفاوت در این بلور مشاهده می شوند . این خاصیت نشاندهنده متفاوت بودن میزان آنورتیت آنها می باشد. قسمت مرکزی این کریستال برخلاف قسمت های دیگر دارای زونی متشل از تکه های کوچک می باشد که نشان دهنده تشکیل شدن اولیه آن (مرکز) در ابتدای متبلور شدن بلور می باشد.ماکل آلبیت، کارلسباد و پریکلین در قسمت های مختلف این بلور دیده میشوند. ( بزرگنمایی 40، PPL)

تصویر بالا در نور XPL و بزرگنمایی مشابه 

ترجمه: زینب آزادبخت

منبع: http://minerva.union.edu/hollochk/c_petrology/ig_minerals.htm

/ 0 نظر / 455 بازدید