پتانسیل شیمیایی، فعالیت شیمیایی و فوگاسیته

در سیستم Fe-O-SiO2 ، واکنش های FMQ و IQF مرزهای بالایی و پایینی فوگاسیته اکسیژن برای فایالیت و MH مرز بالایی این فوگاسیتی برای مگنتیت می باشد. واکنش های IQF, FMQ و MH بافرهای اکسیژن نامیده می شود.

فوگاسیتی اکسیژن همچنین برای شناسایی ترکیب سیالات مرتبط با سنگهای آذرین و دگرگونی نیز مهم می باشد(Frost 1981). میزان آهن موجود در ماگما هویت اکسیدی و یا احیایی سیالات ماگمایی را مشخص کرده و یا به عبارت دیگر نوع سیستم کانه زایی را مشخص می کند. میزان اکسایش توده های نفوذی بصورت قابل توجهی به فراوانی مگنتیت و ایلمنیت بستگی داشته و می تواند به دو دسته کاهش یافته ( سری ایلمنیت یا نوع S) و یا اکسید شده (مگنتیت و یا نوع  I) تقسیم بندی شود (Lang and Baker 2001).

دیاگرام زیر رابطه بین محتوای آهن و فوگاسیته اکسیژن را نشان می دهد که بر روی آن موقعیت ماگماهای آلکالن احیایی جداشده از گوشته حاوی کانه سازی قلع و تنگستن و ماگماهای کالک آلکالن اکسیده حاوی کانی سازی مس-مولیبدن یا مس مشخص شده است(lang and Baker 2001).

این متن ترجمه بخشی از کتاب " فعالیت های هیدروترمال و سیستمهای کانه زایی" نوشته فرانکو پیراجنو  می باشد که توسط نگارنده ترجمه شده است.
با آرزوی موفقیت 
آزادبخت
/ 0 نظر / 562 بازدید