سنگ قارچ یا Mushroom Rock چیست؟

با عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز همراه

امیدوارم که خوب، شاد ، سلامت و پرانرژی باشید 

همانگونه که به خاطر دارید در یکی از پستهای پیشین وبلاگ، دودکش های جن بصورت جامعی خدمت دوستان شرح داده شدند. سنگهای قارچی یا Mushroom Rocks می توانند محصول نهایی فرسایش دودکش های جن باشند. اما بصورت کلی سنگهای قارچی و نحوه تشکیل آنها به سه دسته تقسیم می شوند:

فرسایش

سنگهای قارچی شاخص مناطق بیابانی هستند،  این سنگها بوسیله سالها فرسایش بادی توده های سنگی تنها در قسمت های مختلف ( از پائین به بالای توده- در ارتفاع) آنها ایجاد می شوند، زمانیکه مقاومت قسمت های مختلف سنگ در مقابل فرسایش متفاوت هستند. به عبارت دیگر،تفاوت جنس و ترکیب تشکیل دهنده لایه های سنگی، رابطه مستقیم با میزان  مقاومت در مقابل انواع فرسایش را داراست.

فرسایش بوسیله ماسه های ایجاد شده توسط باد تا ارتفاع 90 سانتی متر از سطح زمین شیوع بیشتری داشته و به همین لحاظ قسمت های تحتانی سنگ ها با سرعت بیشتری نسبت به قسمت های فوقانی آنها فرسوده می شوند. جریان آب نیز تاثیر مشابه دارد.

همانگونه که اشاره شد، ترکیب شیمیایی سنگها تاثیر به سزایی در شکل گیری این اشکال دارد. بدین گونه که اگر مقاومت قسمتهای بالایی سنگ در مقابل هوازدگی و فرسایش بیشتر از قسمتهای پائینی آن باشد، با سرعت کمتری هوازده می شود. نحوه تشکیل سنگهای قارچی  به هوازدگی شیمیایی  در قسمت های پائینی سنگ به دلیل شبنم زدگی در قسمتهای نزدیک به سطح زمین نیز نسبت داده می شود.

سنگهای قارچی میتوانند محصول نهایی هوازدگی کلوتها باشند، کلوت ها مناطقی صاف هستند که  در آن لایه هایی از سنگهای مقاوم بر روی سنگهای سست تر قرار گرفته اند، چیزی شبیه به الگوی تشکیل آبشارها. لایه های مقاوم بالایی (سرپوش) از انواع هوازدگی لایه های زیرین شامل هوازدگی بادی، آب و نفوذ نمک حفاظت نموده و لایه های سست تر اطراف فرسوده می شوند. سنگهای مقاوم سرپوش می توانند در انتها تبدیل به سنگهای قارچی شوند.

فرسایش بادی تا چند فوتی سطح زمین متمرکز است. با افزایش ارتفاع، سرعت باد زیادتر میشود اما از میزان ذرات موجود در آن نیز کاسته می شود. این بدین معناست که بیشترین میزان سرعت باد و ذرات معلق تا چندین فوتی سطح زمین می باشد و به همین دلیل بیشتر فرسایش ها در این ارتفاع رخ می دهند. 

فعالیت های یخچالی

برخلاف سنگهای قارچی حاصل از فرسایش بادی که از یک سنگ ایجاد می شوند، انواع دیگری از سنگهای قارچی نیز میتوانند از دو نوع متفاوت سنگ ایجاد شوند. در اینگونه رخداد ها سنگ سرپوش به صورت خارق العاده ای متوازن بر روی قسمت های ایجاد شده از فعالیت های قبلی قرار داده می شود. در این حالت بالاترین تکه سنگ بوسیله فعالیتهای کند یخچالی حمل و بر روی پایه قرار می گیرد. قسمت پایه ای نیز ممکن است تحت فعالیت های فرسایش قرار گرفته یا نگرفته باشد. به عنوان نمونه ای از این رخداد نادر میتوان به پارک ملی سیگنال پینت ( Signal Point National Park) در ایالت تنسی آمریکا اشاره کرد.

آشفتگی سنگی

این نوع سنگ قارچی نیز از دو نوع مختلف سنگ ایجاد شده است. با این تفاوت که سنگ بالایی بر اثر یک حرکت ناگهانی و سریع مثل  ریزش حاصل  از زلزله بر روی سنگ زیرین قرار گرفته است.

گردآوری و ترجمه: زینب آزادبخت

منابع:http://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom_rocks

http://www.washburn.edu/cas/art/cyoho/archive/KStravel/Comanche/Mushroom/

/ 0 نظر / 178 بازدید