یافتن دایناسور دیگری شبیه پرندگان

فسیل دایناسور پرنده شکل دیگری متعلق به دوران ژوراسیک در شمال چین یافت و Eosinopteryx نامگذاری شد. این موجود 30 سانتی متری (یک فوت) برخلاف داشتن ظاهری شبیه پرندگان،  به دلیل کوتاه بودن طول بالاها و  ضعیف بودن استخوانهایش  توانایی پرواز را نداشته است. از طرف دیگر این دایناسور با توجه به داشتن پاهایی (شصت هایی) مناسب راه رفتن بر روی زمین، دونده خوبی بوده است.

دکتر گرگ دایک (Dr Gareth Dyke) سرپرست بخش دیرین شناسی مهره داران دانشگاه  سات همپتون (University of Southampton) و  نویسنده مقاله ای در این باره بیان کرد" این کشف جدید ابهامات بیشتری را در خصوص نقش محوری آرکئوپتریکیس ( اولین پرنده یافت شده) در تکامل پرندگان ایجاد می کند. اکتشاف ما نشان می دهد که منشا ایجاد پرندگان بسیار پیچیده تر از چیزی است که ما در حال حاضر می دانیم."

دکتر دایک در مصاحبه خود به بی بی سی گفت که این جاندار احتمالا در جنگلهای مردابی می زیسته و از درختی به درخت دیگر می پریده است.

منبع: Science, Space and Robots 

ترجمه: زینب آزادبخت

/ 0 نظر / 28 بازدید