بیوتیت (میکای سیاه) و ساختارهای آن در زیر میکروسکوپ

پلی کروئیسم در بیوتیت؛ بلور مشابه با چرخش 90 درجه برای نشان دادن تغییر رنگ در عکس سمت راست نشان داده شده است.  PPL  Fish Canyon Tuff

 

 

 

بلور "شوکه شده" بیوتیت که به دلیل فوران انفجاری ساخت کینک بند نشان می دهد.

PPL  Fish Canyon Tuff

 

 

 

 

 

 

هاله پلی کروئیسم در اطراف دانه زیرکن موجود در بیوتیت

 

 

 

PPL  Fish Canyon Tuff

 

 

 

 

هاله بیوتیت در اطراف دانه مگنتیت . این دانه بیوتیت غنی از آهن با نام لپیدوملان می باشد.

PPL  Fish Canyon Tuff

 تصویر بالا سمت چپ: بیوتیت سبز رنگ، بالا سمت راست: همان دسته از بلورها با چرخش 90 درجه برای نشان دادن پلی کروئیسم. تصویر پائین: همان دسته بلور در نور XPL         سنگ: آمفیولیت
 
بلور نیمه کل دار مقطع عرضی ( عمود بر محور C) بیوتیت

PPL granite, NW Spain

ترجمه: زینب آزادبخت
 
/ 0 نظر / 308 بازدید